Riet

Riet behoort tot de familie van de grassen. Het is een één-jarige plantensoort die elk jaar afsterft en dan geoogst kan worden. Riet is hierdoor een zeer duurzame en natuurlijke dakbedekking welke het milieu niet belast.
Door de holle stengel van riet in combinatie met de dikte van het rietpakket, heeft riet een uitstekende isolerende werking.

Wij werken met eerste keus riet van zoet of brakwater. Het riet komt momenteel van over de hele wereld. De kwaliteit van het riet verschilt per groei jaar. Omdat riet een natuurproduct is, kun je van te voren niet zeggen uit welk land het beste riet komt.

In Nederland zijn een groot aantal gebieden waar riet wordt gesneden. Het snijden van riet moet jaarlijks gebeuren omdat de rietvelden anders “verlanden”. Doordat natuurorganisaties pleitten voor een grotere biodiversiteit in de rietgebieden, is niet meer of een kortere periode toegestaan te maaien. Hierdoor zijn de rietopbrengsten van riettelers minder.

Veel klanten willen graag mooi fijn riet op het dak, omdat het zo’n mooi resultaat geeft. Dit is echter kwalitatief niet het beste, omdat een fijne rietstengel eerder dichtslibt dan een grovere stengel.

Niet elke soort riet is geschikt voor elk dak. Een lang en vlakker dak vraag om langer riet dan een korter en steiler dak. De keuze van het riet is bepalend voor de kwaliteit van het rieten dak. Wij zoeken daarom zelf de juiste partij riet uit voor het te maken dak, waarbij rekening gehouden wordt met de wensen van de klant.